Utmaningen

Överöst med excelark och flera hundra frågor? Vi förstår utmaningen som CISO, CIO och DPO där antalet regelverk, standarder och krav kring informationssäkerhet ökar markant.

Trots att många av dessa regelverk baseras på likartade principer om god riskhantering inom informations- och cybersäkerhet, ställs ofta liknande eller överlappande krav i olika formuleringar.

Detta medför att högt reglerade organisationer upplever en tung administrativ börda. De tvingas upprepat svara på samma eller liknande frågor från olika regelverk.

Resultatet är en ökad arbetsbelastning med dubbel- och trippelarbete, särskilt för högt positionerade medarbetare som Head of Security och CISO mfl.

Läs mer