Rapporteringen skall ske enligt Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst), vilket innebär att alla leverantörer i projektledet måste inneha ett systemstöd som kan rapportera den typen av information och som är kompatibelt med BEAst. Vi hjälper er både med att säkerställa att er kunskap är på rätt nivå, samt med att komma igång med ett digitalt arbetssätt som inte tar tid ifrån ert ordinarie arbete.

Rapporteringen skall ske enligt Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst), vilket innebär att alla leverantörer i projektledet måste inneha ett systemstöd som kan rapportera den typen av information och som är kompatibelt med BEAst. Vi hjälper er både med att säkerställa att er kunskap är på rätt nivå, samt med att komma igång med ett digitalt arbetssätt som inte tar tid ifrån ert ordinarie arbete.

Rapporteringen skall ske enligt Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst), vilket innebär att alla leverantörer i projektledet måste inneha ett systemstöd som kan rapportera den typen av information och som är kompatibelt med BEAst. Vi hjälper er både med att säkerställa att er kunskap är på rätt nivå, samt med att komma igång med ett digitalt arbetssätt som inte tar tid ifrån ert ordinarie arbete.