Lär känna oss

Som en ideell förening främjar vi den lokala handeln och verksamheter i kommunen. En plats för människor att hitta sammanhang och tillhörighet. Genom allt det goda som bara den lokala handeln kan erbjuda. Det personliga från Varberg Handels medlemmar.
Våra medlemmar